Zmiana organizacji ruchu – ul. Bema

W związku z budową kanału deszczowego w ul. Bema informujemy o zmianie organizacji ruchu.

Na czas budowy zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu droga dojazdowa do ul. Bema będzie drogą bez przejazdu, dodatkowo zakazane będzie parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy. Zezwolone będzie natomiast parkowanie w zatoce. Podczas ostatniego etapu prac odcinek ul. Legionów (od ul. Cmentarnej do ul. Piękniej) będzie drogą dwukierunkową.

Data opublikowania: 12:00, 2 marca 2023

Kategorie: Aktualności