Konkurs ofert na Promocję Miasta Lubartów w 2023 roku

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku do składania ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów w 2023 roku.

Rodzaje zadań, na które mogą być udzielane dotacje z budżetu Gminy Miasto Lubartów to: 

Promocja Miasta Lubartów podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i sportowo – rekreacyjnym w roku 2023, w tym organizacja przedsięwzięć upamiętniających 480 rocznicę założenia Miasta Lubartów.

Oczekiwane zmiany społeczne to m.in. podniesienie pozytywnego odbioru miasta i jego wizerunku wśród mieszkańców i turystów.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 3 lutego 2023 roku

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 30.01.2023 r. w dwóch turach w godzinach 11:00-12:00 oraz 17:00-18:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2023 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Data opublikowania: 15:47, 11 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności