Otwarty konkurs ofert 2023 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2023 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 15:20, 28 listopada 2022

Kategorie: Aktualności