Sprzedaż węgla przez Miasto Lubartów – informacje

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że Miasto Lubartów przystąpiło do dystrybucji węgla według założeń programu rządowego.

W Lubartowie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, a sprzedaż węgla będzie prowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

– wniosek (do pobrania u dołu strony, w siedzibie UM Lubartów oraz MOPS) może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,

– jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,

– nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Sposób dostarczania dokumentów:

– wniosek o zakup można składać osobiście – od poniedziałku do piątku w MOPS Lubartów, ul. 3-Maja 24A, w godzinach 8.00-15.00,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP.

Koszty zakupu:

– koszt zakupu węgla będzie wynosił 1900 zł brutto za tonę,

– transport węgla z miejsca dystrybucji –  we własnym zakresie lub za pośrednictwem PEC (płatny),

miejsce dystrybucji węgla: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie, ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów.

Informacje dotyczące składania wniosków, MOPS Lubartów – tel. 81 852 60 32.

Termin rozpoczęcia sprzedaży węgla przez samorząd jest uzależniony od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, wskazanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym jest Polska Grupa Górnicza.

Data opublikowania: 15:07, 9 listopada 2022

Kategorie: Aktualności