Uczniowie wybrali radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów

Kolejny krok na drodze do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów za nami. Pod koniec października w sześciu miejskich szkołach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów.

Cieszy przede wszystkim ogromne zaangażowanie młodzieży i doskonała frekwencja. W sumie uczniowie oddali aż 1760 głosów na 30 kandydatów. Ostatecznie Młodzieżową Radę Miasta utworzy wybranych 14 uczniów (ich nazwiska znajdują się poniżej). Zgodnie z regulaminem Przewodniczący Rady Miasta Lubartów ma teraz 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia MRM. Kadencja rady trwa dwa lata.

Inicjatywę związaną z powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów od początku wspierał Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik. – Chcę, aby młodzi ludzie mieli wpływ na to co się dzieje w mieście. Mam na myśli projekty społeczne, wydarzenia, a także infrastrukturę. Chciałbym, aby Młodzieżowa Rada Miasta była elementem takiej dobrej współpracy – podkreśla burmistrz.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska.

Mateusz Kloc Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
Aleksandra Sojka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
Szymon Gliwka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Aleksandra Kozak Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Alicja Rydzewska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Aleks Petkowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
Maciej Ciołecki II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Zuzanna Mitura II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Martyna Lal Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Ksawery Rubach Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Kacper Sowa Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Karol Borzęcki Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Jakub Sykut Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Kacper Wasak Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

 

Data opublikowania: 09:03, 4 listopada 2022

Kategorie: Aktualności