Budżet Obywatelski 2023 – głosowanie 25-26 września

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VIII/1037/2022 z dnia 2 września 2022 r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do Budżetu Obywatelskiego 2023 odbędzie się w terminie od 25 września 2022 r. do 26 września 2022 r.

 1. ZASADY GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO:                                                       
 2. Głosować można od dnia 25 września 2022 r. od godz. 000 do dnia 26 września
  2022 r. do godz. 2359
  .
 3. W celu oddania głosu w formie elektronicznej należy:
 • wejść na stronę internetową lubartow.budzet-obywatelski.org;
 • na głównej stronie kliknąć na hasło „Głosuj online”;
 • zapoznać się z zasadami głosowania i kliknąć „Rozpocznij głosowanie”;
 • dokonać wyboru maksymalnie 3 projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez zaznaczenie „Wybierz”;
 • uzupełnić swoje dane poprzez podanie numeru PESEL. Ponadto należy potwierdzić Akceptację Polityki prywatności systemu i Oświadczenie o prawdziwości podanych danych, klikając w kwadraty pod tekstem (OŚWIADCZENIA), po czym kliknąć „Dalej”;
 • podać swój numer telefonu w celu weryfikacji głosu i kliknąć „Wyślij kod”
  (z jednego numeru telefonu mogą skorzystać dwie osoby biorące udział
  w głosowaniu);
 • wpisać kod z otrzymanego SMS-a i nacisnąć „Zagłosuj”.
 1. ZASADY GŁOSOWANIA PAPIEROWEGO:                                                                     
 2. Głosować można w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w sali
  nr 10 w dniach:

– 25 września 2022 r. w godzinach 900 – 1700 ,

– 26 września 2022 r. w godzinach 900 – 1700.

 1. W celu oddania głosu w formie papierowej należy:
 • okazać dokument tożsamości w celu otrzymania karty do głosowania;
 • dokonać wyboru maksymalnie 3 projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X”;
 • głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „X” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „X” więcej niż 3 projekty.

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów mający miejsce zamieszkania na jej terenie.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2023 (420 000 zł). Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. XXIX Święto Roweru

(Organizacja XXIX Święta Roweru.

Szacunkowy koszt 179 015 zł)

 1. Budowa 14 szt. stoisk handlowych na placu przed ratuszem na potrzeby imprez okolicznościowych oraz handlu koszyczkowego w centrum miasta

(Zakup i montaż 14 szt. drewnianych stoisk handlowych z możliwością ich składania.

Szacunkowy koszt 176 608,63 zł)

 1. Budowa placu zabaw w Parku Miejskim imienia Książąt Sanguszków

(Budowa placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urządzenia do zabawy

Szacunkowy koszt 200 000 zł)

 1. Psistanek Łąkowa

(Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli przy ul. Łąkowej)

Szacunkowy koszt 164 500 zł)

Ze szczegółami projektów zgłoszonych przez mieszkańców można zapoznać się na stronie www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2023 oraz na stronie Budżet Obywatelski Miasta Lubartów

Data opublikowania: 10:00, 20 września 2022

Kategorie: Aktualności