Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Miasta Lubartów na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: od 1 września 2022 roku do 14 września 2022 roku.

Formy konsultacji:

  • pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym;
  • zamieszczenia projektu Programu współpracy na stronie internetowej miasta www.lubartow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.umlubartow.bip.lubelskie.pl (zakładka Konsultacje/Prawo miejscowe ) oraz na tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.

Szczegóły w bip – link

Data opublikowania: 15:21, 31 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności