Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

W związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów, zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lubartowa do zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag w dniach od 08.08.2022 do 07.09.2022 r.

Konsultacje są prowadzone w następujących formach:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_or_i_oz

– spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

– wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_gpr oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały będzie umieszczony na stronach internetowych www.lubartow.plwww.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r.

Wszelkie informacje na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także dalszych etapów opracowywanego dokumentu, dostępne będą na stronie miasta w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.

Szczegóły pod linkiem:
https://www.lubartow.pl/gminny-2022-2030/

Data opublikowania: 07:55, 24 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności