Trwa rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej

Postępują prace przy rozbudowie osiedlowej sieci cieplnej. To jedna z inwestycji miejskich, realizowana bezpośrednio przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Chodzi o budowę osiedlowej sieci cieplnej – od ul. Mucharskiego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Chmielnej, Kasztanowej, Cisowej, Bukowej, Wierzbowej i Świerkowej. Prace związane z rozbudową sieci będą wykonywane etapami, zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2022 r.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia – modernizacji źródła wytwarzania ciepła, jaką PEC przeprowadzi z zastosowaniem tak zwanej wysokosprawnej kogeneracji i OZE (odnawialne źródła energii).

Koszt całego projektu to 15,7 mln zł z czego PEC otrzyma 6,8 mln zł dofinansowania na kogenerację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Data opublikowania: 12:44, 10 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności