Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.08.2022 r. do dnia 07.09.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl.

– spotkanie otwarte dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10.

– wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl. oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Projekt uchwały zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lubartow.plwww.umlubartow.bip.lubelskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, pokój nr 207, w okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r.

Szczegóły w BIP

Data opublikowania: 13:40, 29 lipca 2022

Kategorie: Aktualności