Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez nowoczesne kanały dostępu wykorzystujące urządzenia mobilne, technologie webowe oraz Internet a także podniesienie cyberbezpieczeństwa danych przetwarzanych przez urząd.

Zakupione oprogramowanie pozwoli scalić i ujednolicić dotychczasowe systemy finansowe oraz sprawi, iż dostęp do informacji będzie szybszy i możliwy poprzez Internet.

W ramach projektu 100% dofinansowaniem objęta jest wymiana obecnych rozwiązań informatycznych na nowoczesne, dostosowane do rosnących potrzeb oraz wymagań petentów. Oprócz kluczowego sprzętu i oprogramowania dofinansowaniem objęte są również szkolenia pracowników urzędu z zakresu wdrożenia i obsługi nowych rozwiązań w tym służących cyberbezpieczeństwu oraz budowa portalu internetowego wspomagającego obsługę podatkową petentów.

Dzięki projektowi „CYFROWA GMINA” zwiększy się szybkość oraz poziom dostępności on-line co sprawi, że część spraw będzie można załatwić w urzędzie nie wychodząc z domu.

Całość dofinansowania otrzymanego przez Miasto Lubartów w projekcie „CYFROWA GMINA” wynosi: 633 196,86 zł.

Data opublikowania: 14:06, 2 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności