60 tys. euro dofinansowania na proekologiczną koncepcję

9 maja została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla Miasta Lubartówna wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Europejski Instrument Miejski” finansowanego z  programu „Horyzont 2020”.

W naborze łącznie złożono 166 wniosków aplikacyjnych w tym z samej Polski 19, spośród których do dofinansowania wybrano 69 wniosków.

EUCF to europejska inicjatywa mająca na celu wspieranie gmin i władz lokalnych w całej Europie w opracowywaniu Koncepcji Inwestycyjnych w celu przyspieszenia inwestycji w zrównoważoną energię. Dotacja  w wysokości 60 000 EUR może być przeznaczona na finansowanie usług i działań takich jak studia wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe oraz analizy ryzyka, co stanowi wstępny krok w kierunku opracowania pełnoprawnego planu biznesowego i finansowego.

Przedmiotem planowanej koncepcji jest określenie i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań mających na celu zbilansowanie energetyczne miasta poprzez wytwarzanie jak największej ilości energii z OZE i zużywanie jej jak najbliżej źródła, wprowadzenie rozwiązań propagujących wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie i codziennym życiu mieszkańców
oraz wykorzystanie wody odnowionej i wydłużenie cyklu życia produktów elektrycznych.

Koncepcja opiera się na kilku filarach:

 • wytwarzania jak największej ilości energii z OZE, w tym w ramach mikroinstalacji
  w miejscu zużycia,
 • wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie,
 • uruchomienie niskoemisyjnej komunikacji publicznej
 • produkcji energii w skojarzeniu z ciepłem (kogeneracja),
 • ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków dla celów gospodarczych,
 • wdrożenie rozwiązań mających na celu przywrócenie do życia produktów, które
  nie utraciły swojej funkcjonalności oraz ograniczenie ilości utylizowanej żywności
  i jej marnowania.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców
oraz zapobiegną degradacji środowiska naturalnego, propagując efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i korzystanie z istniejących zasobów bez wywoływania negatywnych skutków dla środowiska.

Data opublikowania: 10:20, 19 maja 2022

Kategorie: Aktualności