Będzie Młodzieżowa Rada Miasta Lubartów

To pierwszy krok w stronę powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów.  Jej statut czyli cele, zasady działania i tryb wyboru członków jednogłośnie ustalili radni na ostatniej, kwietniowej sesji Rady Miasta.

To odpowiedź burmistrza Krzysztofa Paśnika na sygnały młodych mieszkańców Lubartowa dotyczące potrzeby utworzenie tego typu gremium. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wejdzie 14 uczniów. Radni będą powoływani na dwa lata w wyniku wyborów przeprowadzonych przez poszczególne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które mieszczą się na terenie miasta.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska. Nadzór nad działalnością rady ma sprawować burmistrz. Po opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym burmistrz będzie miał 14 dni na ogłoszenie daty wyborów do MRM.

 

Data opublikowania: 10:43, 13 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności