Wspieramy Ukrainę!

Miasto Lubartów w ubiegłym tygodniu pisemnie wystosowało chęć pomocy naszym wschodnim sąsiadom w obliczu wojny.
 Na Ukrainie mamy miasta partnerskie: Emilczyn, Sławutę – podkreśla Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, który wystosował propozycję pomocy. – Jako miasto Lubartów proponujemy zarówno pomoc przy ewentualnej potrzebie ewakuacji dzieci i rodzin, jaki i zapewnienie zakwaterowania czy zorganizowania zbiórki niezbędnych materiałów i artykułów. – Nie zostawimy naszych przyjaciół samych – dodaje burmistrz Lubartowa.
O sytuacji na Ukrainie dziś od rana relacjonują wszystkie największe dzienniki. Najczęściej padającym pytaniem jest to, co Polska powinna w tej sytuacji zrobić?
– W pierwszej kolejności Polska powinna wesprzeć Ukrainę, bo jeśli „padnie” Ukraina, to sytuacja związana z bezpieczeństwem Polski znacznie się pogorszy. Dlatego wsparcie Ukrainy, co zresztą jest wpisane w polską rację stanu, jest niezwykle ważne – mówił w porannej rozmowie w Radio Lublin prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej na UMCS.
Specjalną zbiórkę uruchomił Polski Czerwony Krzyż (PCK). Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/

Data opublikowania: 13:09, 24 lutego 2022

Kategorie: Aktualności