Strategiczna inwestycja PEC – mieszkańcy zapłacą mniej za ciepło

Ta strategiczna inwestycja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie przede wszystkim zmniejszy koszty wytwarzania energii, co przełoży się na niższe rachunki za ciepło dla mieszkańców. Przedsięwzięcie niewątpliwie pozwoli też na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wpłynie na poprawę jego jakości w naszym mieście.

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik i przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, prezes Lech Kliza i przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Polak podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o. o.”

Kwota dofinansowania to ponad 6,8 mln zł. Środki te pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę ponad 15 mln zł.

Inwestycja polegał na budowie kotła gazowego z silnikami gazowymi do jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dotychczas produkowane były one osobno w procesie spalania węgla. Nowa technologia znacznie obniży koszty wytwarzania energii. W planach jest również budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w okolicach ulicy Wierzbowej w Lubartowie.

– Cieszę się z tej inwestycji. To jedna z ważniejszych i największych modernizacji PEC w ostatnich latach, dzięki której nasi mieszkańcy w perspektywie zapłacą mniej za ciepło – mówi Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.

Data opublikowania: 16:13, 18 lutego 2022

Kategorie: Aktualności