Otwarty konkurs ofert 2022 pożytek publiczny– ochrona i promocja zdrowia

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 12:25, 15 lutego 2022

Kategorie: Aktualności