60 tys. zł na książki i wyposażenie bibliotek dla lubartowskich szkół

Miasto Lubartów  w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 pozyskało 48 tys. zł dotacji na zakup książek  i elementów wyposażenia do bibliotek dla miejskich szkół. Łącznie z wkładem własnym Miasta do trzech  podstawówek i II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie trafiło 60 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie – 15 000,00 zł

W ramach dotacji Szkoła zakupiła nowości wydawnicze, lektury szkolne, audiobooki, zestaw komputerowy dla bibliotekarza, elementy wyposażenia do kącika czytelniczego oraz materiały papiernicze do działań promujących czytelnictwo.

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie – 15 000,00 zł. W ramach dotacji Szkoła zakupiła nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej,  elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej (drukarka kolorowa, 6 puf, 6 kompletów poduch, tablicę moderacyjną), nagrody książkowe dla uczniów, farby i inne materiały plastyczne wykorzystane podczas spotkania autorskiego z ilustratorką książek w formie warsztatów.
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie 15 000,00 zł. W ramach dotacji zakupiono nowości wydawnicze,  laptop, czytnik kodów jako wyposażenie biblioteki oraz  materiały przeznaczone  do  działań promujących czytelnictwo.
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 15 000,00 zł. Przyznana dotacja została przeznaczona na zakup lektur szkolnych, nowości wydawniczych oraz książek historycznych poświęconych najnowszej historii.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Data opublikowania: 10:09, 10 lutego 2022

Kategorie: Aktualności, Programy rządowe