Konsultacje społeczne w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza samorządy uczniowskie lubartowskich szkół i organizacje pozarządowe na konsultacje w sprawie wznowienia działalności i opracowania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat przedstawionego projektu uchwały.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubartów. W tym samym miejscu dostępny jest formularz konsultacyjny.  Termin zakończenia konsultacji upływa 3 lutego 2022 roku.

Wypełniony formularz konsultacyjny można składać poprzez:

  • wysłanie skanu podpisanego dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konsultacje@umlubartow.pl
  • wysłanie podpisanego dokumentu za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21 – 100 Lubartów
  • złożenie podpisanego dokumentu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk. Zostanie ono przedłożone do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.

Data opublikowania: 09:08, 24 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności