Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035

W jakim kierunku będzie podążał rozwój Lubartowa w najbliższych latach? Jakie inwestycje powstaną w mieście i jak będą żyli mieszkańcy? Właśnie m.in. na te pytania ma odpowiadać przyjęta przez radnych na ostatniej sesji ubiegłego roku Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 -2035.

Strategia to dokument, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców, więc przy jego tworzeniu duże znaczenie miały ich uwagi zgłaszane podczas konsultacji. W Strategii znajdują się m.in.: diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, założenia i cele strategiczne rozwoju Lubartowa w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunki działań oraz ramy finansowe i źródła finansowania celów i kierunków działań wskazanych w strategii.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ

Data opublikowania: 10:43, 4 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności