Wyniki otwartego konkursu ofert 2022 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

Data opublikowania: 14:49, 30 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności