Radni przyjęli Budżet Miasta Lubartów na 2022 rok

Podczas XXXVII sesji Rady Miasta Lubartów radni przyjęli uchwałę dotycząca budżetu na 2022 rok (12 głosów za, dziewięciu radnych nie wzieło udziału w głosowaniu). Wcześniej takim samym stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
– Budżet Miasta Lubartów na 2022 rok służy mieszkańcom i odpowiada na ich realne potrzeby w każdej grupie wiekowej. To budżet, który powstał w oparciu o wnioski radnych i mieszkańców. Każdy Dziękuję radnym za jego przyjęcie. To bardzo ważna i dobra decyzja służąca dalszemu rozwojowi naszego miasta – powiedział Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.
Budżet Miasta Lubartów 2022:
Dochody 99540 509,00 zł
Wydatki 107557 009,00 zł
Niektóre z planowanych inwestycji
– Budowa chodnika od ul. Bukowej do ul. Wierzbowej
– Budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej – droga do DAKO
Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta
Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej
Przebudowa drogi wewnętrznej – boczna ul. W. Śliwiny
Przebudowa dróg wewnętrznych na os. 3-go Maja
Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego
Budowa pola grzebalnego i grobów na cmentarzu komunalnym
Przebudowa dachu wiaty targowej i rewitalizacja targowiska miejskiego
Przebudowa szaletu miejskiego
Rozbudowa monitoringu wizyjnego
Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3-go Maja
Modernizacja nawierzchni ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Szkolnej.
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Łokietka
Modernizacja Fontanny przy ul. Rynek
Budowa toru rowerowego z pumptrackiem

Data opublikowania: 09:15, 24 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności