Otwarty konkurs ofert 2022 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2022 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 11:19, 26 listopada 2021

Kategorie: Aktualności