Nagrodzeni przez Burmistrza Miasta Lubartów

Imieniny Lubartowa były okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Miasta. W niedzielę 21 listopada burmistrz Krzysztof Paśnik uhonorował osoby wyróżniające się działalnością na rzecz miasta, a także nagrodził zdolnych studentów.

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021 OTRZYMUJĄ:

W kategorii:   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

MARIA KOZIOŁ

Od ponad 60 lat czynnie zajmuje się propagowaniem i upowszechnianiem kultury. Od roku 1976 członek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, od 1992 do 2021 Prezes Towarzystwa (siedem kolejnych kadencji). Pod jej kierunkiem wydano 9 kolejnych tomów publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Od r.1959 prowadzi kronikę ważniejszych wydarzeń społ.– kult. Inicjatorka i współorganizatorka licznych wystaw, sesji popularnonauk. Spotkań, konkursów, imprez okoliczn. W tematyce regionalizmu i kultywowania tradycji lokalnych, a także kwest na rzecz odnowienia zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym i aukcji na rzecz odnowienia dzieł sztuki w Kościele O. Kapucynów. Odznaczona licznymi nagrodami.

AGNIESZKA KARPIŃSKA  

Koordynatorka projektów realizowanych przez LOK: „Kultura w sieci”, ”Klub Senor+”, „Magiczna i Taneczna Szkoła”. Bardzo aktywna w pracy zawodowej, jak i poza nią: inicjatorka akcji „Różowa Skrzyneczka”, „Kultura Naturalnie”, „Po(d)zielnik” – strefa wymiany roślin, „PsyGarnij” (promocja adopcji bezdomnych zwierząt). Dzięki pozyskanemu przez nią grantowi z Ministerstwa Kultury realizowany jest w Lubartowie projekt „Bardzo Młoda Kultura 2021”, co umożliwia bezpłatny udział m.in. w: warsztatach dla dzieci i młodz., zajęciach plast., wyjazdach studyjnych. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi i sponsorami

ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Lubartowie

Założona w r. 1928, jest najdłużej działającą orkiestrą w województwie lubelskim, zaliczana do grona najlepszych w swojej kategorii orkiestr w Polsce. Odnosi liczne sukcesy na przeglądach, festiwalach, konkursach rangi wojewódzkiej i krajowej,  koncertuje także za granicą (m.in. Wegry, Bułgaria, Anglia). Orkiestra zrzesza obecnie ok. 50 osób (dzieci, młodzież i dorośli), od r. 1990 prowadzi ognisko muzyczne, w którym przygotowują się przyszli członkowie orkiestry. Dysponuje szerokim repertuarem muzycznym: wykonuje muzykę klasyczną, rozrywkową, filmową,  uświetnia większość uroczystości patriotycznych i kościelnych w naszym mieście, festyny, pikniki i inne imprezy dla ogółu społeczności. W trakcie długoletniej działalności Orkiestra wychowała wiele pokoleń młodzieży, ucząc ich systematyczności, dyscypliny i samodzielności.

 

W kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ MIASTA

KRYSTYNA JEZIORSKA

Aktywnie działa na rzecz Klubu Abstynenta  NADZIEJA od r. 2015. Przewodniczy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  W imieniu Klubu Abstynenta współpracuje z różnymi organizacjami, które udzielają pomocy najbardziej potrzebującym. Współorganizuje imprezy rodzinne, pikniki trzeźwościowe dla dzieci i dorosłych, wyjazdy wakacyjne i feryjne,  zapewnia wsparcie psychologiczno – pedagogiczne członkom Stowarzyszenia i rodzinom,  pomaga i wspiera dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczy je  nabywania najważniejszych  umiejętności  życiowych. Jest członkiem Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie lubartowskim.

EDYTA  LEWTAK

Pedagog i opiekun Samorządu Uczn. w Zespole Szkół nr 2. Od 17 lat, wraz ze Społecznym Komitetem  Organizacyjnym, organizuje Święto Roweru, zajmując się przede wszystkim rekrutacją wolontariuszy oraz logistyką imprezy. W l. 2007– 2012 była wiceprezesem MKTR RELAKS.Od 2016 roku wchodzi w skład zarządu PCK w oddziale Lubartów, W szkole założyła Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Inicjatorka i współorganizatorka  charytatywnych wydarzeń: Świąteczne Kolędowanie z Chopinem, Mikołajkowe Maratony Zumby, Mikołajkowy Turniej Teakwon-do

JANUSZ  MITURA

Od r. 2008 kierownik drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego LEWART Lubartów oraz członek Zarządu Klubu; od 15 lat działa społecznie na rzecz  sportu; niezwykle zaangażowany w sprawy piłki nożnej w Lubartowie, cieszy się zaufaniem zawodników i sztabu szkoleniowego.

KLUB ABSTYNENTA  NADZIEJA

W tym roku NADZIEJA obchodzi Jubileusz 30 – lecia. Obecnie liczy około 110 czynnych członków. Stowarzyszenie, propagując ideę trzeźwości, świadczy pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Aktywnie włącza się w liczne inicjatywy organizowane przez miasto propagujące zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizuje warsztaty terapeutyczne, prelekcje, wyjazdy pielgrzymkowe, zabawy taneczne, imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych. Świadczy darmową pomoc sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

W kategorii:  PROMOCJA MIASTA

JANUSZ KOBYŁKA

Od r. 2018 podejmuje ważne inicjatywy w postaci charytatywnych rajdów rowerowych. W 2018 r. jechał dookoła Polski w rajdzie na rzecz chorej dziewczynki (trasa o dł. 3500 km.) W r. 2019 jechał na rzecz lubartowskiej Fundacji STELLA im. A.Orłowskiej (dł. rajdu – 2000 km). W r. 2020 z jego inicjatywy odbył się rajd rowerowy pod egidą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (trasa – 2500 km). W r. bieżącym przejechał trasę 2000 km, w rajdzie dedykowanym honorowym dawcom krwi pn. „Honorowi Dawcy Krwi mają złote serca”. Łącznie w rajdach pokonał 10 tys. km i odwiedził ponad 250 miast i miejscowości. Spotkania z ich władzami i mieszkańcami to okazja do promocji naszego miasta .

STOWARZYSZENIE „SĄSIEDZI”

Działa od r. 2008, propaguje sport, kulturę i działalność charytatywną. O roku 2009 funkcje prezesa pełni Pan Sławomir Dudziak. Stowarzyszenie   jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń i imprez: turniejów sportowych, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, rajdów rowerowych, patroli pierwszej pomocy nad jeziorem Firlej , imprez kulturalnych. Wspiera akcje charytatywne, m.in.: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, Wigilia dla potrzebujących w centrum miasta, akcje Polskiego Czerwonego Krzyża. Stowarzyszenie miało duży udział w nakręceniu filmu promocyjnego „Kocham to miasto”.  W roku bieżącym reprezentanci SĄSIADÓW zwyciężyli w Otwartych Mistrzostw w gotowaniu grochówki  w Giżycku.  Pyszna zupą przygotowywaną przez członków Stowarzyszenia są częstowani uczestnicy wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych .

W kategorii:  PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

KATARZYNA PŁASZCZEWSKA

Uczy geografii w II LO im. P. Firleja; od 2010 r. prowadzi Szkolny Klub Krajozn.-Turyst.„Azymut” (org.: marsze na orientację, spotkania ze znanymi himalaistami, wyjazdy w góry, wyjazdy zagraniczne.)  AZYMUT w 2012 r. uznany za Najlepszy Klub Turyst. – Krajozn.w Polsce w kat. szkół średnich. W l.2012 – 2019 org. z młodzieżą szkolną wyprawy: na Syberię, do Gruzji, Armenii, Czarnogóry, Czech, Ukrainy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Słowacji, Węgier, Austrii. Opiekunka w międzynar. wymianie  miast Lubartów i Sławuta na Ukrainie. Organizuje i bierze udział w akcjach : „Sprzątanie Świata”, „Pomóż koledze ze szkolnej ławki”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

FUNDACJA STELLA im. A. Orłowskiej

Od 2012 r. pomaga nieodpłatnie osobom z długotrwałą niepełnosprawnością, prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób chorych i ich otoczenia. Wspiera ponad 200 osobową grupę podopiecznych z woj. lubelskiego – od niemowląt, poprzez  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe.,. Wysoce wykwalifikowany personel zapewnia szeroką ofertę rehabilitacyjną i wsparcie osobom z różnymi schorzeniami: dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa czy z Zespołem Downa. Fundacja jest światowym pionierem w rehabilitacji chorych na EB (pęcherzowe oddzielanie się naskórka) i wspiera chore  osoby z całego kraju. STELLA chętnie angażuje się we wspólne działania samorządowe i innych organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej i ogólnopolskiej.

WALDEMAR BEDNARCZYK

Trener drużyn junior młodszy i junior starszy w Miejskim Klubie Sportowym LEWART Lubartów. W poprzednim sezonie drużyny prowadzone przez niego  2 – krotnie awansowały do wyższej ligi rozgrywek. W MKS LEWART szkoli dzieci i młodzież od 3 lat, wcześniej prowadził grupy młodych piłkarzy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wychowankowie trenera Bednarczyka występują w drużynie seniorów LEWARTU.  Jest także asystentem trenera pierwszej drużyny piłkarskiej, posiada licencje UEFA, bardzo sumienny i oddany swojej pracy.

 

W kategorii:  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPOŁEM Lubartów Sp. z o.o.

Firma powstała w Lubartowie ponad 105 lat temu jako Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ”. Od r. 2014 funkcjonuje jako spółka pod nazwą SPOŁEM LUBARTÓW Sp. z o.o. Prowadzi 12 placówek handlowych oraz zakład piekarsko-ciastkarski w mieście. W sklepach GAMA  wprowadzono nowoczesne standardy obsługi klienta, działań marketingowych i atrakcyjnych ofert handlowych, a asortyment to zarówno artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, artykuły gospodarstwa domowego oraz szeroki wybór pieczywa i ciast produkcji własnej. Zatrudnienie w SPOŁEM wynosi 187 pracowników oraz  7 młodocianych, jest zdobywcą licznych nagród i wyróżnień. Firma, którą od września 1981 roku reprezentuje Prezes Zarządu  Pan Grzegorz Poznański  wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, sportowych i charytatywnych w naszym mieście.

AUTO – SERVICE JUBLEWSCY

Firma działa w naszym mieście od 35 lat. Prężnie rozwijała się od początku działalności, tworzyła nowe miejsca pracy. Początkowo jej działalność to konserwacja pojazdów samochodowych metodą hydrodynamiczną, potem rozszerzona o usługi mechaniczne oraz sklep z częściami zamiennymi. Od 1999 r. rozpoczęło się funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów, a od roku 2003 przynależy do sieci serwisów BOSCHA. Od 10 lat kompleks motoryzacyjny powiększono o nowoczesną myjnię firmy KARCHER, a w maju 2015 r. otwarty został salon z jednośladami: rowerami, skuterami, motocyklami. Auto – Service Jublewscy  to firma dbająca o zadowolenie klientów i pracowników, wspierająca inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne w naszym mieście

Piekarnia – Cukiernia SZCZYGIEŁEK Arkadiusz Szczygieł, Michał Szczygieł

Firma SZCZYGIEŁEK to rodzinna piekarnia z tradycjami sięgającymi roku 1975. Zatrudnia 40 osób oraz 10 młodocianych przygotowujących się do zawodu, oferuje szeroki asortyment produktów – około 130.  Każdego dnia piecze się w piekarni ok. 8000 bułek, ok. 2500 bochenków różnego rodzaju chlebów ciemnych i jasnych (żytnie, mieszane, razowe), ok. 1300 drożdżówek, ok 25  kg ciast i tortów. Przedsiębiorstwo dba szczególnie o jakość produktów pod kątem zmniejszania do minimum lub całkowitego wyeliminowania z produkcji środków chemicznych tzw. polepszaczy W Lubartowie są 3 sklepy firmowe SZCZYGIEŁKA, a na terenie woj. lubelskiego łącznie ponad 100 odbiorców. Firma od lat wspiera lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne oraz charytatywne

W kategorii: DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

ANNA LIPSKA

Zawodniczka sekcji tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego LEWART AGS, sport uprawia od 7 lat. W sezonie 2020/2021 występowała w rozgrywkach I ligi kobiet, w czasie których toczyła zaciętą i wyrównana walkę z zawodniczkami z całej Polski. Najważniejsze sukcesy w ostatnim sezonie rozgrywkowym: I m. w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w kat. Juniorek w grze pojedynczej i mieszanej, III m. w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorek, I m. w Mistrzostwach Województwa Młodzieżowców w grze podwójnej i mieszanej oraz III m. w grze pojedynczej. Zajęła II miejsce w rozgrywanym w naszym mieście Turnieju OPEN z okazji Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.

JAKUB SAGAN

Główny Trener sekcji tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego LEWART AGS. W poprzednim sezonie drużyny męska i kobieca prowadzone przez niego występowały w rozgrywkach I ligi. Jest jednocześnie zawodnikiem drużyny męskiej – obecnie II – ligowej. Wielokrotnie stawał na podium wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych.. Młodzież szkolona przez niego osiąga sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej,  a MKS LEWART AGS zwyciężył w klasyfikacji generalnej klubów Lubelszczyzny. Niezwykle zaangażowany w swoja pracę trenerską, przekazuje młodzieży pozytywne wzorce i doświadczenie.

ALEKS  AFTYKA

Wychowanek i zawodnik IV-ligowej drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego LEWART Lubartów; w ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał 33 mecze. Czołowy zawodnik zespołu, gra na pozycji środkowy pomocnik i napastnik, w aktualnych rozgrywkach zdobywca 2 bramek dla drużyny.

JAKUB  NIEWĘGŁOWSKI

Wieloletni zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego LEWART Lubartów. Obecnie kapitan i wiodąca postać IV-ligowego zespołu piłki nożnej; w ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał ponad 60 meczów. Gra na pozycji środkowego obrońcy i jest filarem obrony drużyny. Według opinii trenera postawa pana Jakuba może być wzorem do naśladowania młodych adeptów piłki nożnej.

FILIP  MICHAŁÓW

Wychowanek i zawodnik IV-ligowej drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego LEWART Lubartów; w  ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał 35 meczów, zdobył 2 bramki. Reprezentuje barwy klubu od rozgrywek juniorskich, jest wyróżniającą się postacią IV – ligowego zespołu, zdobył 3 bramki w aktualnych rozgrywkach

KRZYSZTOF  SKOMRA

Trener piłki nożnej; w l.2009-2012 szkolił zawodników w MKS LEWART LUBARTÓW, obecnie jest szkoleniowcem w MOSiR Lubartów ; trenuje roczniki, które występują w ligach wojewódzkich. W l. 2014-2019 prowadził początkowe zajęcia we wszystkich grupach naborowych MOSiR-u, obecnie wychowankowie trenera występują w obecnej kadrze seniorów MKS Lewart. Pan Krzysztof był pomysłodawcą reaktywowania w Lubartowie sekcji piłki nożnej  kobiet. Drużyna kobieca wywalczyła awans do III Ligi i reprezentuje nasze miasto w 4 województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Trzy podopieczne trenera Skomry występują w kadrach województwa lubelskiego.

ANDRZEJ  ORŁOWSKI

Zawodnik Młodzieżowego Klubu Sportowego „LUBARTÓW” uprawiający biegi. Najważniejsze sukcesy z roku bieżącego: 1 m. w V Biegu Koziołka na 10 km – Lublin; 1 m. w VIII Półmaratonie  Lubartowskim „Bez Granic”; 1 m. w XXI Bieg Sapiehów na 15 km w Kodniu, 1 m. w Półmaratonie „Zielone Sznurowadła” w Puławach, 3 miejsce w Półmaratonie Solidarnościowym PKO w Lublinie, 3 miejsce w Biegu „Pokój i Dobro” w Lubartowie, 1 miejsce w Ogólnopolskich Biegach LEWARTA

PAWEŁ STASZCZAK

Trener sekcji kolarstwa Miejskiego Klubu Sportowego LEWART AGS od r. 2016. Zawodnicy podopieczni trenera w r. 2021 stawali na podium różnych zawodów kolarskich rangi wojewódzkiej i krajowej 47 razy, w tym: 20 razy zajęli 1 miejsce, 14 razy – 2 miejsce, 13 razy – miejsce 3. Oprócz tego 4 razy zajmowali miejsca w pierwszej „10” na dużych imprezach rangi międzynarodowej: Mistrzostwach Ukrainy, Mistrzostwach Świata Juniorów na torze, Mistrzostwach Europy Juniorów na torze. Dzięki trenerowi Staszczakowi sekcja kolarska zaczyna odnosić znaczące sukcesy i wraca do czasów dawnej świetności.

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH na rok 2021

  1. ALEKSANDRA DRABIK

Studentka IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uzyskała średnią ocen 4,93 za rok akademicki 2020/2021. Od kilku lat wolontariuszka Stowarzyszenia ALWERNIA, pomaga przy organizacji lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, W ub. roku wolontariuszka XX edycji SZLACHETNEJ PACZKI  oraz wolontariuszka Fundacji DKMS „Pokonajmy nowotwory krwi” zajmującej się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego oraz poszukiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców komórek macierzystych. Jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i uczestniczy w działaniach charytatywnych oraz promujących zdrowy styl życia.

  1. ALEKSANDRA KANAR

Studentka V roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, uzyskała średnią ocen 4,92 za rok akademicki 2020/2021. Uczestniczka i laureatka wielu konkursów literackich, publikowała m.in. w ogólnopolskim miesięczniku ODRA, w lubelskim agazynie literackim MALKONTENTY, w internetowych magazynach literackich : TLEN LITERACKI i STRONA CZYNNA. We wrześniu b.r. zdobyła I nagrodę w DoSłownych Potyczkach Literackich w Centrum Kultury w Lublinie. Zwyciężyła w Ogólnopolskich Mistrzostwach Slamu Poetyckiego i brała udział w Mistrzostwach Świata Slamu Poetyckiego w Budapeszcie w
r. 2019. Udziela się jako wolontariuszka w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie ALWERNIA.

  1. ADRIAN BORZĘCKI

Student V roku kierunku Farmacja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uzyskał średnią ocen 4,54 za rok akademicki 2020/2021. Jest głównym autorem pracy badawczej dotyczącej badania związku o silnej aktywności przeciwnowotworowej. Praca była oceniana  przez grono profesorów na szczeblu ogólnopolskim i została nagrodzona pierwszym miejscem spośród innych uczelni medycznych w kraju. Pracę zaprezentowano podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „WEJRZENIE W NOWOTWORZENIE”. Inna praca badawcza p. Adriana została uwzględniona jako rozdział w książce pt. „ Nauka i przemysł – Lubelskie Spotkanie Studenckie”, która zostanie wydana przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.

Data opublikowania: 12:39, 22 listopada 2021

Kategorie: Aktualności