Ostatnie dni konsultacji w sprawie Strategii Rozwoju

Jeszcze do 22 listopada 2021 r. można wnosić uwagi i opinie do projektu  Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035.

Wersja papierowa projektu dostępna jest w Urzędzie Miasta Lubartów (w Biurze Obsługi Mieszkańców), w Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz w Punkcie Informacji Turystycznej.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r.,

poprzez:

  • formularz uwag – dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, który można przesłać na adres mailowy: konsultacje@umlubartow.pl, pocztą na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów,
  • formularz uwag on-line (w doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców
  • formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/ZE3K2v1rgRjkkFN79

Link do strony:

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=318&p1=szczegoly&p2=1683881