Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów 2021 – 2035 – zgłaszanie uwag

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza mieszkańców miasta, sąsiednie gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035.

Wersja papierowa projektu dostępna jest w Urzędzie Miasta Lubartów (w Biurze Obsługi Mieszkańców), w Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz Punkcie Informacji Turystycznej.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 18.10.2021 r. do 22.11.2021 r.,

poprzez:

  • formularz uwag – dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, który można przesłać na adres mailowy: konsultacje@umlubartow.pl, pocztą na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów,
  • formularz uwag on-line (w doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców
  • formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/ZE3K2v1rgRjkkFN79

25 października 2021 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie online, na którym również będzie można zgłaszać opinie, uwagi oraz sugestie dotyczące projektu strategii. Link do strony konsultacji: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=318&p1=szczegoly&p2=1683881

Data opublikowania: 10:58, 19 października 2021

Kategorie: Aktualności