Jaki Lubartów w kolejnych latach? Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Przypominamy o trwających pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035. Na stronie Urzędu Miasta Lubartów została opublikowana ankieta, której celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju miasta. Znajdziecie ją Państwo pod linkiem:

ANKIETA

Pytania zawarte w ankiecie odnoszą się, między innymi, do przedsięwzięć już zrealizowanych przez miasto, dlatego poniżej publikujemy pełną listę inwestycji wykonanych na terenie Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2021.

 

Inwestycje realizowane w latach 2015-2021
1. Przebudowa Parku Miejskiego zrealizowana w ramach projektu Zielony LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przebudowa budynku przy ul. Farnej Punkt Informacji Turystycznej zrealizowana w ramach projektu Zielony LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Oznakowanie ścieżki ekologicznej zrealizowana w ramach projektu Zielony LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Przebudowa ul. Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ul. Kolejową i Piaskową zrealizowana w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Rozbudowa ulic Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, ciągów pieszo- rowerowych, przebudowy nawierzchni ulic i budowy odwodnienia zrealizowana w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 103435L (ul. Leśna) w zakresie ciągu pieszo- rowerowego zrealizowana w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Rozbudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy parkingu Park&Ride oraz budowy drogi rowerowej i chodnika w ramach projektu Mobilny LOF wraz z budową kanału technologicznego i przebudową nawierzchni ulicy zrealizowana w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Termomodernizacja budynku przy ul. Reja 14 wspófinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
9. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie zrealizowana w ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Lubartowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10. Rozbudowa podwieszonego oświetlenia ulicy Lubelskiej w Lubartowie do oświetlenia trzech przejść dla pieszych naprzeciwko posesji nr 50, nr 56b i nr 74
11. Budowa automatycznej toalety
12. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 439/7 obr. Lubelska pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy w Lubartowowi w zakresie miejsc postojowych i zjazdów w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
13. Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów
14. Rozbudowa ul. Lubelskiej, Rynek I, Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
15. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie (Wymiany energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 1593 wraz z osprzętem) wspófinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Batalionów Chłopskich w Lubartowie
17. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Różanej w Lubartowie.
18. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Gagarina w Lubartowie (przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie).
19. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Popiełuszki w Lubartowie.
20. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Lubartowie.
21. Budowa wydzielonego oświetlenia działki nr 146/44 w Lubartowie w ramach budowy parkingu dla aut osobowych w Lubartowie ul. Okopowa/ Gagarina (przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie).
22. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego ul. Zygmunta I Starego w Lubartowie.
23. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie zrealizowana w ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Lubartowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
24. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie zrealizowana w ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Lubartowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
25. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie zrealizowana w ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Lubartowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
26. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubartowie zrealizowana w ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej w Lubartowie” wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
27. Czysta energia dla Lubartowa (dostawa i montaż u mieszkańców miasta 180 instalacji solarnych, 40 kotłów opalanych biomasą i 142 instalacji fotowoltaicznych).
28. Remont drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 55/21, 55/24, 55/26 obr. 13
w Lubartowie
29. Budowa chodnika na osiedlu Kopernika w Lubartowie.
30. Przebudowa ul. Reja w Lubartowie- etap II.
31. Remont części pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie z przystosowaniem na Klub Dziecięcy.
32. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Okopowej i Gagarina na dz. nr 146/44 obr. 1 Wincentów w Lubartowie.
33. Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II (W ramach zadania przebudowano plac przy ul. Rynek II, ulice: Kościuszki, Farna, Jana Pawła II; Armii Krajowej; Orlicz-Dreszera; Rynek II; Joselewicza; 11-go Listopada; Partyzancka; Ogrodowa; Szulca; Waryńskiego; Krótka. Przebudowano parkingi przy ul. Kościuszki, Joselewicza, Rynek II.) dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
34. Przebudowy budynku Hali Targowej i jej adaptacji na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek II 1
35. Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza (dostawa i montaż 857 instalacji solarnych w budynkach zamieszkania indywidualnego i zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
36. Przebudowa ulicy 1 Maja II etap. Zakres prac obejmował przebudowę odcinka drogi pomiędzy ulicami Lawendowa, Szkolna.
37. Przebudowa ulicy Kosmonautów. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej na całej długości ulicy po stronie Szkoły Podstawowej Nr 4.
38. Przebudowa odwodnienia skrzyżowania ulicy Nowodworskiej z drogą do Solbetu.
39. Przebudowa ulicy Akacjowej w Lubartowie
40. Budowa ulicy Kozłowieckiej III etap.
41. Przebudowa parkingu przy ulicy Lubelskiej (na wysokości Biblioteki Miejskiej).

Data opublikowania: 13:46, 15 lipca 2021

Kategorie: Aktualności