Otwarty konkurs ofert 2021 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2021 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w piłce nożnej.

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej – udział w meczach ligowych i turniejach.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie procesu szkolenia sportowego w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 29 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 14:40, 8 lipca 2021

Kategorie: Aktualności