Maseczki dla mieszkańców Lubartowa

Kilkadziesiąt tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych trafiło do Urzędu Miasta Lubartów w ramach akcji przekazywania środków ochrony indywidualnej dla samorządów od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Maseczki zostały już odebrane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. – Cześć z nich będzie przekazana szkołom, przedszkolom miejskim, parafiom oraz podległym miastu jednostkom – informuje Burmistrz Krzysztof Paśnik.

Część maseczek została przeznaczona do bezpośredniej dystrybucji wśród mieszkańców (max 4 szt, na osobę). Maseczki można odbierać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, w dni powszednie, w godz. 7.30-15.30.

Data opublikowania: 14:07, 20 maja 2021

Kategorie: Aktualności