Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku

Podczas poniedziałkowej (10.05.2021) sesji Rady Miasta Lubartów, radni podjęli ważne uchwały dotyczące mieszkańców.

Na wniosek Burmistrza Miasta Lubartów Krzysztofa Paśnika radni zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia do końca czerwca 2021 roku. Według założeń projektu zwolnieni od podatku będą mogli być podatnicy, którzy prowadzą działalność na nieruchomościach, które są ich własnością. Zwolnienie będzie odbywało się na wniosek przedsiębiorcy i może dotyczyć podatku od gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem firmy. O zwolnienie z podatku będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący na terenie Lubartowa działalność hotelarską, gastronomiczną, fryzjersko-kosmetyczną oraz fitness.

Radni wyrazili również zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego LOM. To otwiera drogę do realizacji kolejnych inwestycji na które czekają mieszkańcy.

Rada Miasta zdecydowała też o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubartów na lata 2021-2035.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronach BIP.

Data opublikowania: 12:08, 11 maja 2021

Kategorie: Aktualności