Wyniki otwartego konkursu ofert 2021 pożytek publiczny – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań określonych uchwałą Nr XXVII/195/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Data opublikowania: 14:58, 14 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności