Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konsultacje mają na celu zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy 22 gmin i 5 powiatów, wśród nich Miasta Lubartów, dotyczących realizacji działań we wskazanych obszarach tematycznych. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wynikną założenia współpracy na kolejne lata.

Konsultacje odbywają się w formie zdalnej poprzez wypełnienie ankiety online.

Link do ankiety: https://www.research.net/r/LOM

Dodatkowo istnieje możliwość pobrania dokumentu w formie pdf., wydrukowania i wypełnienia, a następnie przesłania jego skanu na adres zit@lublin.eu. Osoby, które mają trudność z dostępem do wersji elektronicznej ankiety mogą odpowiedzieć na pytania dzwoniąc na numer telefonu: 81 466 16 20 i wziąć udział w konsultacjach przy wsparciu pracownika Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dyżury konsultacyjne w formie telefonicznej prowadzone będą od 12 kwietnia do 5 maja, w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00.

W ramach konsultacji zaplanowano również dwa spotkania online, które odbędą się 12 kwietnia o godz. 17.00 oraz 20 kwietnia o godz. 12.00. Linki do spotkań zostaną opublikowane na stronie lublin.eu.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

Data opublikowania: 10:51, 2 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności