Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego 500+

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022  od 1 lutego 2021r. będzie można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) natomiast od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie lub listownie pocztą.

Osoby, które nie korzystały z programu, mogą składać wnioski na bieżąco.

Wnioski o świadczenie wychowawcze dostępne i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 Maja 24A (obok biblioteki) od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30 , tel. 81 852-60-32  lub 81 852-60-33

Prawo do świadczenia wychowawczego w obecnym okresie świadczeniowym ustalone jest do dnia 31 maja 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie świadczeniowym ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2022.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus znajdują się aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 13:49, 26 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności