Laptopy dla uczniów i nauczycieli z projektu „Zdalna szkoła +”

,,Zdalna Szkoła+” to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Program jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Gmina Miasto Lubartów uzyskała dofinansowanie w wysokości 74 800 zł z rządowego programu,, Zdalna szkoła+”. Dzięki otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ilości 34 laptopów. Laptopy zostały przekazane szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Data opublikowania: 08:11, 14 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności