Otwarty konkurs ofert 2020 pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2020 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna i tenis stołowy.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w piłce nożnej i tenisie stołowym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 2 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 16:02, 12 października 2020

Kategorie: Aktualności