Lubartów przyjął Strategię Rozwoju Elektromobilności

Dzięki tej decyzji wpisujemy się na mapę europejskich, elektromobilnych miast. Radni miejscy na wtorkowej sesji 29 września podjęli uchwałę dotyczącą „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”.

Głównym celem tego dokumentu jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń środowiska wynikających z działalności transportu drogowego. W tym między innymi wskazanie kierunków rozwoju w zakresie mobilności, transportu nisko i zeroemisyjnego oraz rozwiązań z obszaru Smart City w mieście. Działania zawarte w opracowaniu wpisują się w politykę elektromobilności prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską. Wdrożenie zaproponowanych w dokumencie rozwiązań przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście poprzez obniżenie niskiej emisji, a także zniwelowanie hałasu pochodzącego z transportu.

Dokument: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Projekt_-_Strategia_Rozwoju_Elektromobilnosci_Miasta_Lubartow.pdf

 

Data opublikowania: 11:28, 30 września 2020

Kategorie: Aktualności