Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku stowarzyszenie kultury fizycznej działające pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Udział w rozgrywkach państwowych I ligi kobiet i mężczyzn”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 16.09.2020r. do 14.12.2020r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy z wieloletnimi tradycjami, reprezentujący Miasto Lubartów i osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w tenisie stołowym. Od kilku lat Klub uplasował się jako najlepszy klub Lubelszczyzny w rankingu Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz w pierwszej dziesiątce klubów tenisowych w Polsce. Klub zajmuje się szkoleniem dziewcząt i chłopców od podstaw w tej dyscyplinie sportowej. Drużyny ligowe Klubu uzyskały awans do pierwszej ligi. Zawodnicy na każdych zawodach znajdują się w czołówce województwa i mają też swoje osiągnięcia na arenie krajowej. Na ostatnich Mistrzostwach Województwa skrzatów, żaków młodzików i juniorów  podopieczni Klubu zdobyli łącznie 27 medali. Zadanie polega na udziale dwóch drużyn Lewartu, męskiej i żeńskiej w rozgrywkach I ligi państwowej w sezonie 2020/21, w grupie południowej. Każdy z zespołów w sezonie rozegra 21 meczy, połowa z nich odbywać się będzie w Lubartowie w SP nr 3, reszta to mecze wyjazdowe.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 15.09.2020 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:39, 8 września 2020

Kategorie: Komunikaty