Przetarg na przebudowę ul. Piaskowej i Łąkowej

Urząd Miasta Lubartów ogłosił właśnie przetarg na przebudowę ulicy Piaskowej i Łąkowej  wraz z budową odwodnienia.

Ulice na których będzie prowadzona inwestycja są ważnym i perspektywicznym rejonem miasta, nie tylko ze względów komunikacyjnych. Bardzo istotną częścią projektu na który czekali mieszkańcy jest również budowa odwodnienia. Podobnie jak budowa ścieżki rowerowej i chodnika w tym rejonie inwestycja będzie realizowana w ramach Mobilnego LOF. Planowany termin jej zakończenia to listopad 2020 r.

W ramach projektu wykonane będą prace:

W zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie:

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 411,9 mb
 • montaż studzienek osadnikowo-rewizyjnych 15 kpl.,
 • montaż wpustów ulicznych 21 kpl.

W zakresie przebudowy ul. Piaskowej w Lubartowie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łąkowej:  

 • frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
 • lokalna regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej
 • wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej
 • wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej
 • roboty wykończeniowe
 • wymiana uszkodzonych krawężników i nawierzchni chodników (szczególnie na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Popiełuszki).

W zakresie przebudowy ul. Łąkowej w Lubartowie na odcinku od ul. Piaskowej do zjazdu na parking SPZOZ:

 • rozbiórka istniejących krawężników wraz z pasem nawierzchni zjazdów,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do remontu,
 • regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej,
 • wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej,
 • roboty wykończeniowe

Szczegóły:

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=91&p1=szczegoly&p2=1545608

Data opublikowania: 15:34, 19 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności