Porozumienie w sprawie młodych piłkarzy

Porozumienie w sprawie doskonalenia młodzieży trenującej piłkę nożną w lubartowskich klubach zostało podpisane 7 sierpnia w Urzędzie Miasta.
To szansa na wzmocnienie efektów szkolenia zawodników poprzez wzajemną, dobrą współpracę. Do podpisania porozumienia zaproszeni zostali: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, KS Orlik, MKS Lewart, czyli formacje, które prowadzą treningi od najmłodszych roczników po trampkarza, juniora, a później seniora. Dokument podpisał także Burmistrz Miasta Lubartów, który wyraził nadzieję na to, że wychowankowie klubów będą efektywnie reprezentowali w przyszłości barwy drużyny Lewartu, a następnie kontynuowali karierę w wyższych ligach w Polsce, czy też za granicą.

Rozwój i krzewienie kultury fizycznej są jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez władze miasta. Z uwagi na dobro lubartowskiego sportu, wszechstronny rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży a także popularność piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Lubartów, z inicjatywy Burmistrza Miasta zostaje zawarte porozumienie p.n. PIŁKARSKI LUBARTÓW.
Stronami porozumienia są podmioty zajmujące się szkoleniem najmłodszych adeptów futbolu: Miejski Klub Sportowy LEWART, Klub Sportowy ORLIK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

Sygnatariusze porozumienia, doceniając prawie 100 – letnią tradycję istnienia tej dyscypliny sportu w Lubartowie, wyrażają wolę współdziałania na rzecz rozwoju piłki nożnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Od wielu lat można zauważyć tendencję do zwiększania roli zawodników przyjezdnych
w kadrze pierwszego zespołu LEWARTU Lubartów, a tym samym do niewystarczającego wykorzystywania potencjału rodzimych zawodników i szkoleniowców. W sezonie 2019/2020, kiedy to MKS LEWART wywalczył awans do trzeciej ligi, w kadrze pierwszej drużyny wychowankowie lubartowskich klubów stanowili jedynie 35% zespołu.

Taki stan rzeczy spowodowany był m.in. tym, że w latach poprzednich nie udało się doprowadzić do współpracy podmiotów odpowiadających za szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce nożnej tj. KS ORLIK, MKS LEWART oraz MOSiR. Efektem takiego stanu rzeczy był brak systematycznego uzupełniania kadry LEWARTU zawodnikami spełniającymi niezbędne wymagania sportowe.

Kolejnym powodem, dla którego zawarte zostaje porozumienie, jest „migracja” wartościowych i zdolnych zawodników, których szkolenie rozpoczyna się w Lubartowie, do innych klubów (np. do Lublina czy Łęcznej). Kadry lubartowskich klubów, szczególnie 13-16 – latków są tym samym pozbawiane najzdolniejszych wychowanków. Efektem jest obniżanie poziomu sportowego drużyn w/w roczników oraz ich występy na drugim lub trzecim poziomie w województwie.

 

Podpisanie tego dokumentu ma przynieść wymierne korzyści w postaci większej liczby wychowanków w kadrze pierwszego zespołu LEWARTU, powołań wychowanków lubartowskich szkoleniowców do kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych oraz awansu sportowego wszystkich grup młodzieżowych występujących w lubartowskich klubach.

Niniejsze porozumienie zawiera się w celu ujednolicenia i zwiększenia efektywności szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miasta Lubartów.

Data opublikowania: 10:04, 14 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności