Gmina Miasto Lubartów jest realizatorem rządowego projektu „Zdalna szkoła”

Gmina Miasto Lubartów uzyskała dofinansowanie w wysokości 95 500 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła”. Dzięki otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ilości 43 laptopów i 4 komputerów stacjonarnych. Komputery zostały przekazane szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data opublikowania: 16:16, 14 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności