Przetarg na rozbudowę ul. Batalionów Chłopskich

Przy ul. Batalionów Chłopskich w Lubartowie powstanie parking na 66 miejsc postojowych, nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji. Termin składania ofert upływa 31 lipca.

Rozbudowa ulicy jest finansowana w ramach projektu Mobilny LOF. To inwestycja, która w znaczący sposób poprawi komunikację i bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. W ramach projektu przy ul. Batalionów Chłopskich powstanie 63 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m. Pozostałe trzy będą to miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych  o wymiarach 3,6x5m. Na parkingu powstaną też wyspy oddzielające miejsca na których zostanie posadzona zieleń.

Projekt zakłada również budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Odcinek ścieżki rowerowej  wzdłuż chodnika będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na połowę listopada 2020 r.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:

– frezowanie istniejącej nawierzchni oraz rozbiórka  istniejących elementów obramowania jezdni;

– roboty ziemne;

– budowa nowej konstrukcji miejsc postojowych;

– budowa nowej konstrukcji dróg rowerowych;

– budowa nowej konstrukcji ciągów pieszych;

– wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni;

– budowa kanału technologicznego;

– wykonanie nowych nasadzeń roślinności oraz roboty wykończeniowe.

Szczegóły: https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=91&p1=szczegoly&p2=1537095

Data opublikowania: 14:19, 16 lipca 2020

Kategorie: Aktualności