Lubartów ma swoje sokoły

Od soboty mamy w Lubartowie sokoły wędrowne . Ptaki zostały umieszczone w klatce adaptacyjnej na wieży obserwacyjnej Nadleśnictwa Lubartów.

To efekt programu odbudowy populacji sokołów w Polsce. Miasto Lubartów wspiera inicjatywę. – Cieszymy się, że możemy w tej sprawie współpracować z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Lasami Państwowymi. Z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy, ponieważ niosą one ze sobą ogromy walor edukacyjny. Wierzymy, że uda się zagnieździć sokoła wędrownego w naszym mieście – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Sokoły, które trafiły do klatek to bracia. W nowym środowisku będą aklimatyzowały do 10 dni. Po tym okresie klatka będzie dla nich gniazdem startowym do którego będą wracać. Początkowo sokoły będą dokarmiane. Tak będzie do czasu aż zaczną sprawnie latać i nauczą się same polować.

Więcej: https://lubartow.lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/reintrodukcja-sokola-wedrownego-w-nadlesnictwie-lubartow?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=view&redirect=https%3A%2F%2Flubartow.lublin.lasy.gov.pl%2Faktualnosci%2F-%2Fasset_publisher%2F1M8a%2Fcontent%2Freintrodukcja-sokola-wedrownego-w-nadlesnictwie-lubartow

Data opublikowania: 11:45, 13 lipca 2020

Kategorie: Aktualności