Konsultacje społeczne w sprawie elektromobilności

Urząd Miasta Lubartów przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów”. Elektromobilność jest terminem, który nie posiada prawnej definicji, tzn. nie został sprecyzowany w żadnym akcie prawnym wydanym przez krajowego lub unijnego prawodawcę. W celu wyjaśnienia pojęcia elektromobilności należy odnieść się do jego powszechnego rozumienia, zgodnie z którym składa się na nie ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów napędzanych eklektycznie. Pojęcie to obejmuje między innymi takie kwestie jak aspekty techniczne i eksploatacyjne pojazdów elektrycznych, nowe technologie oraz budowę i rozwój infrastruktury towarzyszącej. W rozumieniu szerszym elektromobilność dotyczy kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych.

W strategii będą też ujęte elementy  Smart City.  Założeniem Inteligentnego Miasta (Smart City) jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także dążenie do podniesienia świadomości i udziału mieszkańców w życiu społecznym. Opracowywana strategia ma wyznaczyć główne trendy rozwoju elektromobilności, niskoemisyjnego transportu w mieście, a także przyczynić się do tworzenia Inteligentnego Miasta.

W dniach 19-26 maja 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne, na które zapraszamy mieszkańców miasta i osoby zainteresowane, w szczególności związane z branżą transportową gminy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej elektromobilności i wdrażania rozwiązań dotyczących tworzenia inteligentnego miasta (smart city).

Aktywna ankieta online będzie dostępna od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r. na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Formularz ankiety w formacie PDF można pobrać na stronie internetowej www.lubartow.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.

Wypełnione ankiety należy składać od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020r. w jeden  z podanych poniżej sposobów:

  • mailowo, na adres: konsultacje@um.lubartow.pl, wpisując w tytule wiadomości Ankieta – Strategia Elektromobilności
  • listownie na adres: Ankieta – Strategia Elektromobilności Urząd Miasta Lubartów, Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów

W dniach od 19 maja 2020 r. do dnia 26 maja 2020 r. można także zgłaszać uwagi, opinie, pomysły dotyczące rozwoju elektromobilności na ternie gminy Lubartów na piśmie na adres:

Urząd Miasta Lubartów,

Jana Pawła II 12,

21-100 Lubartów

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Dodatkowo w dniu 20 maja 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 odbędzie się konferencja online, podczas której będzie można zgłosić swoje pomysły, zadać pytania ekspertom biorącym udział w opracowywaniu strategii. Link do konferencji zostanie udostępniony na stronie www.lubartow.pl  w zakładce Konsultacje społeczne.

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia  pn. „Strategia elektromobilności Miasta Lubartów” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2.

Ankieta_elektromobilnosc

Data opublikowania: 10:28, 11 maja 2020

Kategorie: Aktualności