Drodzy Przedsiębiorcy❗️❗️❗️

👉Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik przedstawia swoją propozycję możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 👇👇👇

👉CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ WSPARCIE: Działania pomocowe będą podejmowane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, na indywidualny wniosek przedsiębiorcy/organizacji pozarządowej.

PROPONOWANE DZIAŁANIA:👇👇👇
👉Pomoc Dzierżawcom oraz Najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Lubartów, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa*:
*Nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).
1) 👉Zwolnienie z czynszu do 3 miesięcy, na czas epidemii Dzierżawcom/Najemcom, którzy nie prowadzą działalności z związku z zakazami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)
2) 👉W związku z zamknięciem targowiska miejskiego dzierżawcy zostaną zwolnieni z opłat.

👉Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
1) 👉możliwość odraczania terminów płatności;
2) 👉możliwość rozłożenia zapłaty podatków lokalnych na raty.

👉Pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
1) 👉przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.
2) 👉możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

👉GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK:👇👇👇
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@um.lubartow.pl
– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lubartów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLubartow/esp

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/UMLubartow
– za pośrednictwem operatora pocztowego
– osobiście w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12

❗️👉Przypominamy również o rządowej rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z którą można się zapoznać pod podanym linkiem: kliknij tutaj

Data opublikowania: 11:10, 2 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności