Wyniki otwartego konkursu ofert 2020 pożytek publiczny – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań określonych Uchwałą Nr XVI/135/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wyniki konkursu oraz zaktualizowane dokumenty do pobrania

Data opublikowania: 15:21, 24 marca 2020

Kategorie: Aktualności