Wyniki otwartego konkursu ofert 2020 pożytek publiczny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wyniki konkursu oraz zaktualizowane dokumenty do pobrania

 

Data opublikowania: 15:28, 24 marca 2020

Kategorie: Aktualności