Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów

Od 3 marca mieszkańcy Lubartowa mogą bezpłatnie oddać odpady do nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Nowodworze. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej postanowił urządzić i samodzielnie prowadzić Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomości dzierżawionej od Miasta Lubartów.

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zadaniem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. To związek organizuje PSZOKi, prowadząc je samemu lub zlecając ich prowadzenie w drodze przetargu. Obecna umowa Związku z PGK Lubartów na prowadzenie PSZOK przy ul. Nowodworskiej wygasła z końcem lutego. Związek ogłosił przetarg na prowadzenie PSZOK w Lubartowie w latach 2020-2021. Jedyną ofertę złożyło PGK, lecz dla Związku była ona zbyt wysoka. Umowa nie została podpisana, a Związek zdecydował się na samodzielne prowadzenie PSZOK.

W efekcie od 3 marca mieszkańcy Lubartowa odpady zebrane selektywnie mogą wywozić do punktu w Nowodworze (obok schroniska dla zwierząt). To miejsce oddalone zaledwie o 4,5 km od „starego” punktu przy ul. Nowodworskiej. Nieruchomość jest doskonale przygotowana do prowadzenia tego typu działalności. Plac jest utwardzony, posiada dogodny dojazd i jest wyposażony w wagę. Zwiększony zostanie też zakres obsługi punktu do sześciu dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 10-18). Wcześniej ten PSZOK funkcjonował tylko dwa razy w tygodniu. Dodatkowo został zatrudniony nowy pracownik.

W 2019 roku z PSZOK w Lubartowie skorzystało 4020 osób, z czego 2694 to mieszkańcy Lubartowa, a 1266 – mieszkańcy Gminy Lubartów. Dalsze prowadzenie PSZOK w Lubartowie po zeszłorocznych stawkach wiązałoby się z koniecznością dofinansowania PSZOK przez mieszkańców Lubartowa (koszty PGK) kwotą przekraczającą 384 000 zł rocznie. W Lubartowie wytwarzanie odpadów komunalnych zadeklarowało około 17500 mieszkańców. Dzieląc 384 tys. zł na 17500 mieszkańców i na 12 miesięcy, daje to kwotę około 1,83 zł. O tyle byłyby wyższe miesięczne koszty zagospodarowania odpadów dla każdego z 17500 mieszkańców Lubartowa (o około 22 zł rocznie).

Co oddajemy do PSZOK

Do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie, m.in. odpady zielone, papier i tekturę, odpady elektroniczne i elektryczne, opakowania ze szkła i popiół. W przypadku zdeklarowanej decyzji o posiadaniu kompostownika nie ma możliwości oddania frakcji odpadów zielonych do żadnego z prowadzonych przez związek PSZOK.

Data opublikowania: 10:35, 10 marca 2020

Kategorie: Aktualności