Zostań wolontariuszem z PCK

Lubelski Oddział Okręgowy PCK ogłasza nabór do drugiej tury projektu ,,Aktywni na 100 lat”. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację młodzieży mieszkającej na terenie Lubartowa i okolic.

Inicjatywa zakłada zdobycie przez młodych ludzi kompetencji niezbędnych w pracy wolontariackiej a także udział w ciekawych szkoleniach z profesjonalnymi trenerami. Projekt realizowany jest przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opublikowania: 14:35, 6 marca 2020

Kategorie: Aktualności