Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Masz pomysł na to, jak zmienić Lubartów, zagospodarować czas i przestrzeń? Złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego.

Od 8 stycznia do 7 lutego 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące działań wpisujących się w zakres zadań własnych Gminy Miasto Lubartów. Spotkanie dla mieszkańców w sprawie BO odbyło się 7 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów. Projekt należy składać na formularzu dostępnym w zakładce Budżet Obywatelski na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów
https://lubartow.pl/informat…/103134/budzet_obywatelski_2020/ 

Formularz można także pobrać osobiście w siedzibie UM Lubartów. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 należy składać w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, do 7 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30.

Data opublikowania: 11:12, 9 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności