Nie bądźmy obojętni…

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także rodzin niezaradnych życiowo.

 

Złe warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających nieodpowiednie warunki lokalowe lub pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Nie bądźmy obojętni na ludzkie problemy.

Zwracamy się do mieszkańców miasta z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych, pustostanach oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych i potrzebujących.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (tel. 81 855 44 50),
  2. Urzędu Miasta w Lubartowie (tel. 81 855 22 73),
  3. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (tel. 81 852 62 10).

Gmina Miasto Lubartów ma podpisaną Umowę o udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych ze schroniskiem MARKOT w Chełmie ul. Kąpieliskowa 28, z noclegownią i ogrzewalnią NADZIEJA w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2F.

Informacje o wsparciu osób bezdomnych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Liczymy na Państwa współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania służb, instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Data opublikowania: 13:09, 30 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności