Podpisano umowę na przebudowę ulicy Lubelskiej

To będzie jedna z największych inwestycji drogowych w Lubartowie w ostatnim latach. Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik podpisał właśnie umowę na przebudowę ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową. Wartość inwestycji to ponad 4,3 mln zł.

 

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie, które było jedną z trzech firm startujących w przetargu.– Z wielu względów, t o bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla Lubartowa. Przede wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji  – wyjaśnia Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2020 roku.

Inwestycja będzie wykonana w ramach projektu Mobilny LOF. Po przebudowie na tym odcinku ulica Lubelska ma mieć trzy pasy ruchu. Środkowy przeznaczony będzie do wykonywania skrętów do posesji leżących wzdłuż ulicy – na całej długości po jej wschodniej stronie i na części długości po stronie zachodniej. W ramach pasa środkowego wyznaczone zostaną pasy do skrętów w lewo do stacji paliw, w ulicę Koźmińskiego oraz w drogi gminne zaprojektowane w miejscowości Łucka. Środkowy pas ma być podzielny wysepkami, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto w projekcie przewidziano nowe przejścia dla pieszych z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Data opublikowania: 13:00, 12 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności